Filosofie

De filosofie van de TAIJI BAILONG BALL is gebaseerd op culturele en sociale waarden in China. Het gaat daarbij om het streven naar harmonie, het voortdurende balanceren van een disbalans en het behouden van het centrum – kort gezegd: het taiji-principe. In het geval van het TBB spel versmelten de bal, het racket, het lichaam, de gedachten en de speelpartner tot een eenheid.
Het gaat niet om de confrontatie en het beheersen door de bal te slaan, maar om het inzicht en het doordachte handelen met de eenheid als doel.
Prof. Bai Rong heeft de volgende vier principes vastgelegd: Rou, Yuan, Zheng en Tui.

Rou 柔: Zacht(aardig), mild en buigzaam. In deze context wordt het als elasticiteit opgevat. Het bewegingsapparaat moet zacht, buigzaam en elastisch zijn. Maar gelijktijdig ook dynamisch. Ook de mentale houding in Multiplay moet vriendelijk en gemoedelijk zijn.

Yuan 圆: Rond. Het bewegingstraject van de bal is cirkel- en boogvormig. Om dit optimale traject en een harmonieuze beweging te verkrijgen moet men zich cirkels en spiralen voorstellen.

Zheng 整: Totaliteit, volledigheid. De krachten die op het racket en de bal inwerken moeten zoveel mogelijk vanuit het hele lichaam voortkomen. Het gebruik van de benen, de heupen en het bekken is de basis voor een volledige beweging. Bij Multiplay vormen het aannemen en het verder spelen van de bal één geheel.

Tui 退: Terugtrekken, dulden. In deze context gezien is dit zowel letterlijk (fysiek) als figuurlijk (mentaal) een stap terug doen (dulden / verdragen of toegeven). Tegen de aankomende bal wordt niet geslagen, maar deze wordt eerst meegenomen en in hetzelfde doorgaande proces weer verder gespeeld.

  • TBB - Mannheim / Germany
  • TBB Webblog