Effecten

TAIJI BAILONG BALL is een sportvorm die zeer veelzijdig inzetbaar is. Op basis van het soepele en elastische bewegingsprincipe is het een optimale gezondheids- en revalidatiesport. De dynamische en „swingende” bewegingen inspireren zowel de jeugd als ook de sportieve volwassenen. Ook rolstoelers die graag bewegen, kunnen dit aangepast in hun sportprogramma inbouwen. Vooral op het ritme en de melodie van lievelingsmuziek kan men de eigen creativiteit de vrije loop laten.

Het spelen van TAIJI BAILONG BALL heeft talrijke positieve effecten op de fysieke conditie en de mentale houding. Als de basisprincipes volgens prof. Bai Rong worden toegepast bij het spelen bereikt men al snel een stimulering van hart en bloedvaten en het ademhalingssysteem. Reeds na 5 minuten ervaart men een lichte opwarming van het hele lichaam. Na 15 minuten bereikt men een aangenaam en mild „zweten“. Dit zijn duidelijke aanwijzingen dat de circulatie van bloed en zuurstof optimaal gestimuleerd wordt door TAIJI BAILONG BALL. Kenmerken van deze specifieke bewegingsvorm zoals het uitrekken en de spiraalvormige bewegingen geven een continue positieve stimulering van de inwendige organen.

Soloplay vereist van de spelers een volledige concentratie op:
- zichzelf, – de eigen bewegingen en – de aanwezige omgevingsfactoren, waardoor belastende en afdwalende gedachten voorkomen worden. Men wordt er steeds weer toe gestimuleerd zich op het hier en nu te concentreren anders valt de bal!! De bal en het racket zijn de hulpmiddelen bij het observeren van eigen lichaam en het waarnemen van de eigen bewegingen.

Alle speelvormen van TAIJI BAILONG BALL bevorderen het ruimtelijk denken en de gevoeligheid voor ruimte en tijd.
Het bewust vermijden van slaan samen met het onbewust meegeven bij iedere beweging in de Multiplay leiden keer op keer tot een dualistische denkwijze met betrekking tot het oplossen van probleem- en conflictsituaties. Een mentale basishouding van agressie, ongeïnteresseerdheid en stoerheid worden vervangen door geduld, gemotiveerdheid en openheid.

Al na korte tijd oefenen respectievelijk volgen van les bij een gecertificeerde trainer zal iedereen plezier beleven aan en met de TAIJI BAILONG BALL.

Gecertificeerde trainers en geplande cursussen/workshops vindt u onder „Actueel“!

  • Roliball / Taiji Bailong Ball Trailer
  • TBB Webblog