Kwaliteit

Kan men in de sport spreken van kwaliteit? Jazeker! Neem als voorbeeld de ‚koning der (bal)sporten‘: voetbal. Voetbal wordt al honderden jaren gespeeld. Door de commercialisering en de media kunnen zelfs leken een onderscheid maken tussen goede en slechte spelers. Wie kent niet de oude legenden als Pelé of Cruijff?

Taiji Bailong Ball (TBB) kent deze ondersteuning door de media en commercie nog niet, het staat nog in de kinderschoenen. Voor leken of beginners is het daardoor vaak moeilijk te onderscheiden wat een goede speler of zelfs een goede trainer is. Dat de bal niet van het racket valt bij Soloplay, is slechts ÉÉN aspect!

De kwaliteit bij de beoefening van Taiji Bailong Ball hangt af van de volgende zaken:
Spelmateriaal: Welk spelmateriaal wordt er gebruikt?

  1. Filosofie: Worden de bewegingen volgens de TBB-filosofie uitgevoerd?
  2. Speler: Worden de bewegingen volgens de aangeleerde mogelijkheden harmonieus uitgevoerd?

De kwaliteit van een TBB-trainer is herkenbaar aan:
1. Plezier: Beleeft de trainer zelf plezier aan de sport en kan hij dit overbrengen op de spelers?

  1. Filosofie: Worden de inhoud en de bewegingen gedoceerd volgens de TBB-filosofie?
  2. Methodiek: Beschikt de trainer over uitgebreide kennis en vaardigheden van de Taiji Bailong Ball?

Om de visie van de TBB-sport beter te begrijpen is een eensluidende standaardisering noodzakelijk. Deze is gebaseerd op de TBB-filosofie en moet al vanaf het begin aanwezig zijn. Het ligt bij de individuele trainers en spelers om deze kwaliteit te “eisen” en te ondersteunen zodat ooit Taiji Bailong Ball opgenomen kan worden in het Olympisch programma.

  • TBB - Bavaria / Germany
  • Upcoming Events

  • TBB Webblog