Doelstelling

Het is de wens van de organisatie dat de Taiji Bailong Ball met al haar disciplines in de toekomst in het Olympisch programma zal worden opgenomen. We hebben de missie de TAIJI BAILONG BALL buiten China op te zetten in de geest van de grondlegger prof. Bai Rong. Het is noodzakelijk om structuren te creëren om de Taiji Bailong Ball als officiële sport bij de Olympische Spelen geaccepteerd te krijgen.

Het is ons doel organisatiestructuren te vormen in de EU-lidstaten alsook in de Verenigde Staten van Amerika. Dit zal gebeuren door sportbonden en -organisaties op te richten. Ook moeten er eensluidende beoordelingsrichtlijnen opgesteld worden voor wedstrijden in alle disciplines van de TBB.

Een ander doel is de TBB bij grote internationale sportmanifestaties te presenteren. Daarvoor worden speciale teams opgeleid.

Verder moet een gestandaardiseerde trainerskwalificatie zorgen voor het bereiken van de gestelde doelen en bovengenoemde wensen. Deze is internationaal en meertalig en moet zorgen voor een frequent aanbod met een hoge spreidingsdichtheid.

Naast de trainersopleiding behoort ook het opleiden van scheidsrechters en juryleden tot de doelstelling van de TBBA.

De doelstellingen van de TBBA kunnen als volgt worden samengevat:

- Opleiden en aanbieden van gekwalificeerde trainers en assistent-trainers

- Kwaliteitscontrole van de knowhow van Prof. Bai Rong en de Taiji Bailong Ballfilosofie

- Vertegenwoordigen van de belangen van de trainers en spelers tegenover derden

- Samenstellen en publiceren van TBB specifieke literatuur en mediamateriaal

- Communicatie met de buitenwereld, sportbonden, trainers en spelers

- Nauwe samenwerking met en in sportorganisaties

- Brede erkenning van de sport

- Het aanbieden en organiseren van TBB- trainingen voor iedereen

- Ontwikkeling van de TBB tot een breedtesport

- Organiseren van toernooien en wedstrijden

- Ontwikkeling van een wereldwijde marketing

Op dit moment wordt de TBB internationaal vertegenwoordigd door de TBBA (Taiji Bailong Ball Association). Deze is gevestigd in Hamburg (D) en is verbonden met de Hamburger Sportbond (HSB).

Het doel is op termijn in alle landen van Europa sportbonden voor Taiji Bailong Bal op te richten. Er zijn voorbereidingen om een sterke internationale Federatie te vormen. Deze IFTBB (International Federation of TBB) / FITBB Féderation International de TBB) zal als overkoepelende organisatie  de internationale belangen behartigen van trainers en spelers. De Federatie zal zorgen voor standaardisering van gekwalificeerde opleidingen en certificering van Instructeurs. Ook zal zij internationale wedstrijden organiseren.

In Nederland is in februari 2014 de TBBVN officieel opgericht.

Dit is een landelijke, overkoepelende organisatie waarin in de toekomst drie regio’s kunnen worden ondergebracht.

  • Regio Noord-Nederland: Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland
  • Regio Midden-Nederland: Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland
  • Regio Zuid-Nederland:  Zeeland, Noord-Brabant, Limburg

Iedere regio zal worden vertegenwoordigd door een Regiobestuur. Dit Bestuur bestaat uit minimaal 3 personen.

In de huidige situatie kunnen individuele TBB-spelers, trainers en geïnteresseerden lid worden van de TBBVN. Ook een vereniging / club kan zich aanmelden.

doelstellingdiagram2014
  • TBB - Friedberg / Germany
  • Upcoming Events

  • TBB Webblog