woensdag, 20. oktober 2010

Nieuwe TBB-Instructeur: Maya Lentze

de_201010_instructor_01 Onlangs is er een nieuwe TBB-Instructeur gecertificeerd. Met Maya Lentze is er nu voor het eerst een Nederlandse TBB-Instructeur, tevens de vierde TBB-Instructeur in Europa [...] Door haar inzet voor de sport  alsook  het voldoen aan de benodigde eisen die vooraf gesteld worden aan een TBB-Instructeur, kwam zij in aanmerking om in augustus 2010 het examen af te kunnen leggen.

Deze vereisten omvatten:

  • tenminste 2 jaar TBB-Trainer zijn met opeenvolgende jaarlijkse Supervisies,
  • tenminste 500 uren TBB onderricht geven,
  • bezitten van uitmuntende technische vaardigheden in alle disciplines,
  • zelfbeheersing en het vermogen tot zelfcorrectie,
  • assisteren bij een volledige (80-uurs) TBB-Trainers-opleiding,
  • organisatorische en didactische vaardigheden, persoonlijke en sociale kwaliteiten
  • goed in teamverband kunnen werken,
  • beheersen van theoretische achtergronden,

de_201010_instructor_02 Na de kritische beoordeling van Prof. Bai Rong, de grondlegger van de Taiji Bailong Ball, werd haar het TBB-Instructeurscertificaat, ingaande vanaf September 2010, toegekend. Daarmee staat haar niets meer in de weg om in Nederland een officiële TBB-Trainer-opleiding namens de TBBA e.V aan te bieden.

Wij feliciteren Maya Lentze met haar prestatie!