vrijdag, 02. juli 2010

Promotieactiviteiten TBB

De promotieactiviteiten voor TBB blijven doorgaan in Nederland. In Zeeland hebben weer een aantal activiteiten plaatsgevonden om TBB verder bekend te maken onder een breed publiek. Allereerst op de ‘DAG van de GEZONDHEID’ op 1 juni jl. georganiseerd door ‘Zuidwester’. Zuidwester is een organisatie die zorg en dienstverlening aanbiedt voor mensen met een verstandelijke beperking en aan jongeren met een sociale en gedragsproblematiek. Deze dag was nu eens gericht op de medewerkers, die anders altijd alle aandacht en zorg besteden aan de ruim 1000 cliënten van de organisatie… lees meer…

Op 1 juli jl. was er een heus SWM FESTIVAL in Middelburg. De Stichting Welzijn Middelburg (SWM) is een welzijnsorganisatie die sociale, culturele en educatieve activiteiten organiseert voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in de gemeente Middelburg.

De activiteiten richten zich op ontmoeting en activering van mensen in de wijken en dorpen van de stad. SWM werkt hierbij samen met vele andere organisaties aan het prettig wonen in de gemeente Middelburg. Tijdens het Festival werden nieuwe cursussen en activiteiten gepresenteerd. CGC Rep & Lentze werd uitgenodigd voor demonstraties Tai Chi & Taiji Bailong Ball.