donderdag, 29. april 2010

Naamgeving

Velen van jullie kennen de sport onder de naam TAIJI BAILONG BALL (afgekort TBB). In de ontwikkelingsfase van TBB zijn er vele namen de revue gepasseerd, die de voorkeur hadden van prof. Bai Rong, de grondlegger van de sport [...] Het waren onder andere Yuleqiu (vertaald: balspel voor het plezier, 1992), Taijirouliqiu (balspel met taiji-karakter en elastische kracht, 1996) en Taijibailongqiu (balspel van de witte draak met taiji-karakter, 2003). Qiu betekent overigens bal.

Met de globalisering en marktgerichtheid zijn er intussen meerdere benamingen bijgekomen, zoals Rhythmball, Flowball, Mediball, Taichi-Tennis, Taiball, etc.

Uiteindelijk maakt het niet uit hoe een sport wordt aangeduid, te meer daar er landspecifieke omstandigheden een rol kunnen  spelen. Zu heet voet in het Chinees en ZuQiu daardoor dus voetbal. In China zal niemand op het idee komen het VoetQiu te noemen, of in het Nederlands Zubal.

Desondanks ben ik van mening dat de keuze van de naam de inhoud moet dekken. Ook als gebaar naar de grondlegger!

Indien er marketingtechnisch of door de spraak betere varianten zijn, dan moet tenminste de gekozen naam verwijzen naar de Taiji-principes en de TBB-principes en deze niet slechts ten dele weergeven. Er moet derhalve naar een vloeiende naam worden gezocht die met alle culturen en talen in harmonie is…

Tot zover,

w.g. Xiaofei (sui.x@taijiball.com)