dinsdag, 30. maart 2010

TBB introductie op CIOS Goes

Een groep derdejaars studenten van het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders) in Goes nodigde trainer Maya Lentze uit in het kader van een opdracht voor het studieprofiel SPO van Sportmanagement. Zij richten zich op sportpromotie en organisatie.

een kort verslag van de begeleidende docent:

Taiji Bailong Ball

Op 9 maart 2010 heeft Maya Lentze van Tai Chi & Qigongschool Rep & Lentze een kennismakingsles verzorgd voor 20 derdejaars CIOS studenten van de afstudeerrichting sportmanagement.

Maya heeft bij de introductie van Taiji Bailong Ball eerst de filosofie van de sport uitgelegd aan de hand van beeld- en filmmateriaal in een theorielokaal.

Aansluitend heeft Maya de groep meegenomen naar een oefenhal en heeft ze op een heldere manier de allereerste principes uitgelegd en basistechnieken gedemonstreerd.

Vervolgens heeft ze via speelse opwarmoefeningen gezorgd voor een stevige warming-up. Dan kwam de techniek van de basisbewegingen aan bod. Maya liet de studenten kennismaken met de bal en vervolgens met het racket. De studenten moesten met vloeiende, uitgestrekte, cirkelende ononderbroken bewegingen oefeningen uitvoeren waarbij de nadruk lag op het niet krachtig slaan, maar op de zachte vloeiende beweging.

Maya vertelde duidelijk dat het de bedoeling is dat de kracht van de aankomende bal bij het opvangen in een vloeiende beweging met het racket wordt aangenomen en omgeleid. Tijdens het oefenen kregen de studenten individuele aanwijzingen.

Na een korte pauze werd aan de studenten uitgelegd hoe je met z’n tweeën kunt samenspelen. Vervolgens kregen de studenten ruim de gelegenheid om de basisbewegingen te oefenen. Ook hier werden weer door Maya individuele aanwijzingen en korte instructies gegeven.

Naar het einde toe van de kennismakingsles mochten de studenten hun eigen creativiteit en improvisatie de vrije loop laten. Hieruit bleek dat de studenten de les met veel plezier hadden gevolgd en dat ze er zaken van hadden opgepikt.

Als afronding werd een gezamenlijke cooling-down gedaan, weer met speelse vormen en waren de studenten in de gelegenheid om nog resterende vragen te stellen.

We kunnen terugzien op een waardevolle en inspirerende les !

Joop Kools

Docent CIOS Goes/Breda